Шестте центъра за превенция срещу бедствия и аварии в страната вече са готови, съобщи днес по време на дискусия представителката на социологическа агенция „Глобъл метрикс“ – Лора Иванова. Припомняме, че през 2015 г. главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ получи 39 милиона лева от оперативна програма „Околна среда“ 2014-2010 за изграждане на шест регионални центъра за реакция при кризи. По старата оперативна програма главната дирекция е била бенефициент и 100 милиона лева са били предоставени за закупуване на оборудване за справяне с горските пожари. Освен това тя е получила и 100 млн. лв. за доставяне на техника за справяне с наводненията.

След преструктурирането на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ също през 2015 г. разположението на отрядите беше предвидено да е в областните градове – София, Благоевград, Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново и Монтана.

А шестте центъра за реагиране при кризи, които са получили финансиране по програмата, са разположени в близост до градове, предложени от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – София, Пазарджик, Бургас, Шумен, Габрово и Враца.

Центърът в нашата област ще се помещава в бившата сграда на Гражданска защита, която се намира в регулацията на септемврийското село Бошуля.

Дискусията проведена в Пазарджик днес имаше за цел да установи дали населението, бизнесът и медиите са запознати с превенцията и реакцията по време на кризисни ситуации. А вие наясно ли сте какво трябва да се прави по време на наводнение или земетресение? Кога за последен път някой ви информира за това?