Членовете на областното ръководство на БЗНС Пазарджик поднесоха венец и цветя на паметника на жертвите на комунизма в денят за почитане на паметта на жертвите на тоталитаризма, съобщи общинският съветник Димитър Петков.

През 2008 г. на пленарната сесия на Европейския Парламент беше приета писмена декларация с предложение за обявяването на 23 август за Европейски ден за възпоминание на жертвите на престъпленията на сталинизма и нацизма. Декларацията бе приета, за да се запази паметта на жертвите на масово депортиране и изтребление от страна на двата режима.

В декларацията се подчертава, че пактът Молотов-Рибентроп, сключен на 23 август 1939 г. между Съветския съюз и Германия, е разделил Европа на две сфери на влияние чрез своите секретни допълнителни протоколи. Последвалите масови депортирания и убийства, извършени от страна на сталинизма и нацизма, спадат към категорията на военните престъпления и престъпленията против човечеството. Съгласно международното право срокът на давност не се прилага по отношение на военните престъпления и престъпленията против човечеството.

За съжаление фактите в изучаваната и днес история все още са непълни, силно изкривени и неточни. От там идва разделението и „болестите“ в обществото ни. Днес, 23 август, в Европа се отбелязва Деня в памет на жертвите на националсоциалистическия, комунистическия и други тоталитарни режими. На този ден преди 78 години Германия и СССР сключват договор за ненападение, известен като Пакта Молотов-Рибентроп. Към договора е приет и секретен протокол, в който са определени „сфери на влияние” и окупационни зони. На практика пактът между Хитлер и Сталин подготвя Втората световна война. Черната класация на тоталитарните режими отрежда първите три места на Мао Дзъдун, Йосиф Сталин и Адолф Хитлер с избитите по време на тяхното управление милиони хора.