За шеста поредна година организацията на ВМРО-БНД в град Септември обявява съревнование за най – патриотичен дом в общината.

През предходната 2016 година за най- патриотичен дом бе избран домът на семейство Кадийски от град Септември. През изминалите години най- патриотичните домове бяха: за 2015г. – семейство Венчеви от село Бошуля , за 2014г. – семейство Апостолови от град Септември, за 2013 г. -семейство Караиванови от град Септември, за 2012 г.- семейство Цветкови от град Септември.
Идеята за избор на най- патриотичен дом се реализира за да насърчи патриотизма на населението в нашата община. Патриотизмът е този двигател на възхода на даден народ, който има силите да мотивира отделния човек да допринася за благото на собствения си народ и по този начин да живее благополучно и щастливо в своята среда. В настоящите времена на стопанска и политическа криза, която вилнее над нас има и още една друга криза – духовната, която заличава нещата, които са ни запазили като народ в продължение на столетия и ни отчуждава един от друг като руши спойката ни като нация и защитните ни сили срещу чужди влияния и агресии. Втората криза е много по опасна от първата за съществуването ни, защото народ без духовност и родолюбие няма силите да се пребори с трудностите, които го връхлитат.

Именно заради това ние патриотите от нашата община целим чрез действията си да поощрим патриотизма и духовността на местно ниво, като част от борбата за запазване на българщината в цялата страна.
Тази година най патриотичния дом ще бъде определен по следните показатели:


1. Чрез гласуване в създаденото събитие на фейсбук групата ВМРО-СЕПТЕМВРИ, като се харесват качените снимки на участника. Съобразно броя на получените гласове: до 5 точки.
2. Наличие на патриотични символи /знамена, портрети на видни личности и други предмети свързани с възхода и историята на българския народ/ до 3 точки.
3. Наличие на българска литература /съобразно бройките:от 50 до 500 бр.,от 500 до 1000 бр. и от 1000 и повече бр./ до 3 точки.
4. Наличие на деца до 16г. /Съобразно броя на децата: 1 дете, 2 деца и 3 и повече, които да живеят в дома и да са от едно семейство/ до 3 точки.
5. Наличие на постоянно поставено на видно място и на открито българско знаме /на пилон или стойка/ 1 точка.
6. Битово оформление на дома: 1 точка.
7. Общественост или историческа обвързаност /Участие на живеещите в дома в обществени мероприятия или историческа обвързаност на дома или на рода/ 1 точка.
8. Наличие на православни символи 1 точка.
9. Наличие на декоративно оформление, цветя 1 точка.
10. Познание и почитане на родовата памет /родословно дърво, родова книга/ 1 точка.
Пределен брой точки: 20
Предложения ще се приемат до 01.12.2017г, а награждаването на избрания победител ще е през месец Декември.


Всеки кандидат ще бъде посетен от комисия, която да извърши оценяването и да направи снимки по показателите, които носят точки.
За повече информация обръщайте се към Председателя на ВМРО в град Септември- Кузо Божинов на телефон: 0893/359 239