До втори септември ще представим част от свършеното до момента в отделни статии със съответния снимков материал за да се прецени как се работи в сегашния мандат. И по-специално – дали се цели отбиване на номера с козметични ремонти или всичко се сменя кардинално за да има цялостен завършек дадено нещо, макар това да е свързано с неудобствата, съпътстващи строителството.

Най-напред ще представим дейностите по ул. „Хр. Ботев”, в отсечката от надлеза в посока старата Валентина, преминаваща покрай новозакупения преди една година от сем. Бошеви имот на „Хриси’62” и цеха за преработка на зеленчуци на съветника от ДПС Ангел Морозов. Това става благодарение на средствата отпуснати по споразумение между Община Септември и НКЖИ, подписано през пролетта на миналата година. Активната роля изиграва и народният ни представител в парламента Даниела Малешкова.

Обществена тайна е, че служебното правителство в двумесечното си съществуване направи опит на базата на доноси да задейства процедура за прекратяване на споразумението, но след влизането на г-жа Малешкова в парламента като редовно избран народен представител тя и кмета на Общината след многократни срещи с Красимир Папукчийски, директор на НКЖИ се стига до извода, че доносите са неоснователни и споразумението трябва да се изпълни, тъй като то коректно защитава интересите на септемврийци във връзка с щетите, нанесени на улиците по време на изграждането на новата ЖП-линия.

Така след като бе сменен водопровода на тези улици по проекта, ръководен и изработен от екип избран от инж. Явор Митев през 2016 г. той бе одобрен за финансиране от ПУДООС . След подмяната на водопровода, бяха поставени нови бордюри, нови дъждоприемни шахти със съответните отклонения и накрая се положиха новите два пласта асфалт върху старата , разбита улица.

Видно от снимките пластовете са с дебелина много повече от минималните 4 см. Това беше една от многото тотално компрометирани улици с ежедневни аварии от спукване на стария водопровод. Намеренията на Общинското ръководство са след това асфалтиране да се търси и финансиране за изграждане на нови тротоари.

„Асфалтирането на тази част от улица „Христо Ботев” е вече факт. По този начин показваме с действия, че когато искаме да направим нещо правим проекти и търсим начини как и от къде да дойдат средствата за тях. Виждате, че там където се прави нещо сме се водили по целесъобразност, а не от това кой ще се ползва от тези придобивки, дали са наши или други поддръжници. По ирония на съдбата стана така, че тези, които най-много ни плюят те най-напред ще видят плодовете от труда на екипа ни.

Така трябва да работят и кметовете като този на Варвара – последователно, а не хаотично като, както се казва в една приказка „не знам какво искам, ама го искам веднага“. Първо да си направи проект за нещата, които иска и след това да си търси начини за финансиране, защото всичко което се прави тук се случва със 100 %-та външно финансиране заради дълговете, които наследихме и по които все още отива всеки лев от собствените приходи.

А не само да се иска и нищо да не се прави в посока, от къде да дойде „искалото” и после в безсилието си все някой да е виновен”, коментира кметът на Общината Марин Рачев.