Работни места за специалисти с висше образование
1 медицинска сестра
1 инженер, строителство на сгради и съоръжения
5 механик, промишлено оборудване
1 счетоводител
1 заместник директор АСД
2 психолог
2 ресурсен учител
1 педагог
1 старши учител, детска градина
6 учител начален етап
10 учител ЦДО
1 възпитател
8 учител БЕЛ
1 учител по математика и ИТ
9 учител по английски език
2 учител по немски език
1 учител по география и икономика
1 учител по история и цивилизация
1 учител по история и цивилизация на англ.език
1 учител по човекът и природата
1 учител по биолагия и здравно образование
1 учител по химия и опазване на околната среда
2 учител по физика и астрономия
3 учител фвс
1 учител по философия 5-8 кл. ½ щат
1 учител по теория – хотелиерство
1 учител по практика – шлосерство
1 учител по практика – фризьорство
1 технолог по месо
1 технолог, спец. „Машинен инженер”
1 технолог, спец. „Електроинженер”
1 технолог, инженер химик
1 технолог, лаборант
1 технолог, полиграфия, с опит
1 програмист-технолог машинист ЦПУ
1 конструсторна леярски инструменти и шприц машини
1 завеждащ технически архив
Лекторски часове
1 учител по руски език
1 учител по френски език
3 учител история и цивилизация
1 учител човекът и природата
3 учител география и иконономика
1 учител биология и здравно образование
2 учител химия и опазване на околната среда
3 учител музика
1 учител изобразително изкуство
4 учител учител ФВС
Работни места за средно професионално, средно и основно образование
2 администратор хотел
1 секретар
1 главен специалист
1 главен специалист, пътно строителство
1 специалист, вътрешен контрол
1 строителен техник, високо строителство
1 стоковед
1 снабдител, стоковед
2 супервайзор
10 кредитен консултант
1 прасьор стоки
2 търговски представител
1 касиер
13 продавач-консултант
1 продавач, павилион /на закуски/
1 работник, скара
1 барман
3 главен сервитьор
5 сервитьорки
11 камериер/ка
4 готвач
1 помощник готвач
12 манипулант, промишлеността
1 главен готвач /с опит/
1 мияч, съдове
1 работник, производство на закуски
2 гладач, преса
5 перач, преработваща промишленост
1 настройчик, машини
1 оператор, пречиствателна станция
1 оператор, настроичик на металорежещи машини с цпу
5 машинен оператор, производство на пластмасови изделия
1 машинен оператор, с компютърни умения
15 машинен оператор, производство на безалкохолни напитки
3 шмиргелист, почиствач
5 машинен оператор, полиграфическо производство
1 настройчик, робот /в шевно производство/
1 настройчик, машинни инструменти
20 монтажник, слаботокови предпазители
100 монтажник, електронни елементи
20 монтажник, електрооборудване
5 техник-механик /настройчик/
6 механик
1 настройчик, машинни инструменти
5 техник, електронна техника
5 механик, промишлено оборудване
1 заварчик
3 шлосер
1 шлосер за изработка на леярски и шприц инструменти
1 леяр
1 електромонтьор
1 стругар
1 стъклар
1 кофражист
1 арматурист
1 шофьор, разносна търговия
2 шофьор на закуски
1 шофьор на автобус
3 шофьор, товарен автомобил
16 шофьор, товарен автомобил/международни превози
8 водач, мотокар
2 автомонтьор
5 монтажник, изделия от дърво
5 пакетировач на мебели
5 бояджия на мебели
6 тапицер
5 полировчик, дървени мебели
5 машинен оператор, дървообработване, работа на кантир-машина
2 монтажник, мебели
10 солосъбирач
8 сметосъбирач
1 обслужващ бензиностанция
1 работник, склад
1 работник, пълнене на колбаси
15 работник, правене на колбаси
2 работник, поддръжка
5 мотокарист
4 кантарджия
6 работник, производство консервна фабрика
1 работник, производствона метални конструкции
2 работник, строителство
1 работник, обработка на стъкло, с технически умения
18 общ работник
6 манипулант, промишлеността
3 общ работник в манипулация
2 общ работник, склад
2 общ работник, строителство на сгради
4 санитарки
15 хигиенист
1 помощник възпитател