Диви коне вилнеят в гористите местности на областта, сочи справка на няколко общини, където цяло лято на воля веят гриви вихрогони, с неизяснен собственик. На стадо от 23 нечифтокопитни млади животни се натъкнали преди броени дни в Панагюрище, съобщи директорът на Областната дирекция към БАБХ – д-р Петко Митев. Полудивите животини вилняли в Панагюрски колонии и нанесли щети на градините на домвете и вилите на хората там.

Добичетата били усмирени благодарение на полицията, а проблем е било да прибрани, докато се изясни техният произход. Оказало се, че конете имат собственик, а той живее в Златица. Масова практика обаче е, конете да бъдат пускани на свободна паша и да се прибират едва след като отмине летния сезон. Междувременно те не могат да бъдат наблюдавани нито по отношение на здравословното им състояние, нито пък дали не извършват „пакости“.

Полудиви коне могат да се видят всяко лято и в Родопите, като те най-често обитават гори и полянки над Брацигово и Пещера, не са рядкост и в ракитовско -баташкия балкан. Тези животни не подлежат на санитарен контрол, тъй като твърде често не може да бъде открит човекът, който ги стопанисва. Той обаче със сигурност след това ги продава, а това става без писмени документи.