Дали има нужда от тържища за животни, трябва да разискват общинските съвети в областта. Това се налага заради доклад на неправителствената организация ANIMAL ANGELS до Европейската комисия, в който за трети път защитниците на животните подчертават, че в България се извършва нерегламентирана търговия с безсловесни създания, поставени при нехуманни условия.

Ето защо от Българската агенция по безопасност на храните са разпратили разпореждания до всички областни администрации, със спешно изискване да се направят проверки къде и кога на територията им се извършват подобни действия, а днес зам. областният управител Йордан Кожухаров свика по този повод и Областната епизоотична комисия.

Там стана ясно, че на практика нерегламентирани пазари има в няколко точки на областта, сред които и в кв. „Изток“ в Пазарджик, полулегално това става в Черногорово, Варвара и други населени места.

Основните изисквания към този тип търговска дейност от страна на БАБХ са насочени към това да се спазят законовите изиствания сочещи произхода на стоката, нейният здравен статус и легален собственик. Освен това тържището трябва да има ограда, два входа и ветеринар, който може да удостовери дали предлаганите за търговия животни са здрави. От трета страна там трябва да съществуват хранилки, поилки и навеси, под които в жегата да се пазят животните, разказа д-р Петко Митев, шеф на областното представителство на Агенцията.

В крайна сметка всяка община ще направи преценка дали има нужда от животинско тържище и как ще го обезпечи, ако е налице такава необходимост. Тържището може да се стопанисва и от частна фирма, подсказа д- р Митев, не е задължително това да се прави от общината. Въпросът е да се спазят изискванията, а фирма или общината може да печели от таксата за вход или за продадена глава добитък.

В резултат на всичко това областна администрация е разпратила в общинските администрации на дванадесетте общински центъра конкретни указания, които те трябва да изпълнят в срок до 29 септември, а след това ще се пристъпи и към създаването на тържища.

Иначе в доклада на защитниците на животинските права е било посочено, че животните се продават без да им е осигурена вода за напояване в жегите, голяма част от тях са били оставени на слънчевия пек, а също така и гладни.