На 20 септември, сряда, от 14.30ч. в Комплекс за социални услуги за деца и семейства ще се проведе дискусия по повод провеждането на кампания под надслов „Заедно в училище”.

Събитието се организира от Консорциум „Алианс за социално развитие” и КСУДС, гр. Пазарджик. Кампанията е насочена към прехода на децата от предучилищна възраст, които ще пристъпят за първи път в училище като първокласници, към техните родители и учители.

Целта на кампанията е да бъде повишена чувствителността на възрастните към адаптирането на децата в училищната среда, създаването на доброжелателна атмосфера, както и да бъде насочено вниманието на малките ученици към учебния процес чрез проява на разбиране и създаване на интерес от страна на родители и учители.