Подписаха първия договор по Програмата за „Развитие на селските райони”

Вчера настоятелството на народно читалище „Пробуда-1935“ гр. Септември подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. към Държавен фонд „Земеделие”.

Финансирането на разходите по проекта е 100 % за сметка на фонда. Самия проект е за „Изграждане на ново строителство в рамките на контура на съществуващата паянтова сграда на народно читалище „Пробуда- 1935″. Това е залата, където се готвят самодейците на ТА „Мераклии“ с ръководител Светослав Дончев. Проектът беше изработен и финансиран с лични средства на кмета Марин Рачев.

От отдел „Управление на проекти,” към общината с ръководител – Ива Дачева проекта беше процедиран, докато премина през всички етапи на одобрение за да се стигне до подписване на договора за финансиране. През следващата седмица се очаква по същия ред да се одобрят и проектите на другите две читалища в Септември – „Будители „и „Отец Паисий“, чрез които ще се реконструират бившите кина в града – това на центъра зад Битовия комбинат и другото – на бул. „България” срещу новия хранителен магазин на сем. Думанови. Чрез проекта те ще се превърнат в съвременни читалищни сгради.