През юли 2017 г. в област Пазарджик са функционирали 59 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 134, а на леглата – 4 468. В сравнение с юли 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличават с 3.5%, а на леглата в тях – 5.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2017 г. е 67 158, или с 9.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 10.1%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди.

През юли 2017 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 89.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 79.4% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 11.0 и 20.6%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел – 49.7%, следвани от бившата югославска република Македония – 11.1%. и Русия – 5.4%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2017 г. в област Пазарджик се увеличават с 14.1% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 21 500. От всички пренощували лица 89.5% са българи, като по-голямата част от тях (74.1%) са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.0 нощувки.

Пренощувалите чужденци са 2 247, като 82.0% от тях са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 6.0 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2017 г. е 50.8%, като тя е по-висока в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди – 65.3%, в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (26.0%). В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата увеличава с 4.1 процентни пункта, като при местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди е регистрирано увеличение с 8.1 процентни пункта, а при местата за настаняване с 1 и 2 звезди има намаление – с 0.4 процентни пункта.

Приходите от нощувки през юли 2017 г. достигат 2 797 688 лв., или с 10.5% повече в сравнение с юли 2016 година. Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани – с 20.3% и намаление от чужди – с 11.4%.