Членът на Изпълнителното бюро на Областният съвет на СВВБ в гр. Пазарджик Костадин Ваклев навърши достолепните 95 години, съобщиха от областното ръководство.
Роден в с. Ловча, Драмско през далечната 1922 година , прокуден 4 години по-късно с близките си в България, Костадин Ваклев се установява в с. Неделево Пловдивско.

Откроява се като будно и ученолюбиво дете което завършва успешно средното си образование, а по-късно и физика в СУ „Климент Охридски“. Работи като учител и директор в различни градове и села в Пловдивско и Пазарджишко. 

Мобилизиран в първата фаза на Отечествената война през 1944 година. Участва в сраженията на Девети Пловдивски полк при Деве баир, Страцин, Куманово и Скопие.
Като базов учител в Института за усъвършенстване на учители в Стара Загора, с първи клас квалификация, помага на своите колеги за подобряване на педагогическата им умения. Един от основателите и председател на Дружеството на физиците в Пазарджик цели 12 години. Награждаван с правителствени награди и удостоен със званието „Образцов учител“. Активно участва в обществения живот и като сътрудник на Червения кръст е награден със „Златен медал“ на ЦК на БЧК.

Написал 21 книги с поезия и проза в които разказва за времето в което е живял , воювал и работил. Включва се активно в живота на СОСЗР и СВВБ.