С подкрепата на Програма „Европа на гражданите“ 2014-2020 на Европейския съюз по проект „Мрежа от организации и градове, развиващи се чрез активно включване“ (Network of Organizations and Towns Growing through Active Participation – NOT-GAP), Националното сдружение на общините в Република България, като партньор, съвместно с община Пазарджик организират кампания „Доброволчеството в Пазарджик” на 23 септември 2017 г. от 12 ч. в АРТ Център „Вагабонд“.

Целта на събитието е да се разпространи информация и да се запознае широката общественост с европейските инструменти на представителната демокрация , вкл. европейските избори, петиции, граждански диалог, граждански инициативи, дебати, доброволчество и граждански диалог. Форумът е принос към инициативата, стартирала през месец март с представянето на Бялата книга, където са изложени пет сценария за развитието на Европейския съюз и доразвити в речта на Председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер на 13 септември 2017 г.

В срещата активно участие ще вземат представители на гражданския сектор в гр. Пазарджик. Презентации за работата си и успешни практики ще направят местните групи по доброволчество #YOULEAD, #СъветЗаМладежкаПолитика, #РотариКлубПазарджик.

За повече информация по проекта – http://www.notgap.eu

За регистрация – dimitrov.ivan.stoichev@gmail.com