Почти тридесет годишната сага с обгазяването на селата Капитан Димитриево и Алеко Константиново е на път да бъде окончателно загърбена, стана ясно днес по време на брифинга на кмета Тодор Попов. Той обяви, че лентата за откриването на новото сметище ще бъде отрязана на 13 октомври, в присъствието на множество официални представители на министерства, а също така и премиерът Бойко Борисов. Все още не са получени потвържденията за повечето покани.

На практика депото ще обслужва деветте общини – Пазарджик, Пещера, Велинград, Батак, Брацигово, Белово, Ракитово, Лесичово и Септември. „Клетка едно“ за депониране на отпадъците е с вместимост от 827 102 квадратни метра, а проектният капацитет на депото е определен на 590 327 тона.

Предстоят следващите стъпки, по създаване на инсталация за компостиране и сепариране на отпадъци и на финала рекултивация на старото депо.

Изключително важно е да имаме сепарираща инсталация, обобщи градоначалникът, тъй като без нея депото много скоро отново ще се напълни и ще бъдем поставени пред същия проблем. Регионалното депо за неопасни отпадъци бе изпълнено по програма ПУДОС и е на стойност от близо 16 млн.лв. Компостирането и сепарирането на отпадъци ще се реализира по оперативна програма, която ще бъде финансирана от ФЛАГ, а за рекултивирането на старото сметище ще разчитаме на собствени спестявания, които до 2019 г. ще трябва да възлизат на близо 10 млн. лв.

Кметът изрази безпокойство по отношение на факта, че след приетите от Народното събрание промени в регламента за ценообразуване на такса – смет, жителите на големите градове ще бъдат изненадани през 2019 г., тъй като от тогава насетне ще трябва да плащат три пъти по-високи данъци за извозване на отпадъците им.

Не на последно място, кметът изказа за пореден път благодарност за търпението към хората от селата, които най-често стават жертва на обгазяване от сметището.

Изпълнител на СМР за обекта е ДЗЗД „Еко Пазарджик”, гр. София,  съгласно сключен договор с Община Пазарджик с рег. № 99-ЗОП-55/ 06.10.2015 г., като  стойността на действително изпълнените СМР е 15 924 889,27 лева, като средствата за финансиране са осигурени от ПУДООС.

Всички новини от днешния ден вижте ТУК