Пред приключване е и ремонтът на септемврийската улица „Средна гора” в отсечката от ул. „Хр. Ботев” до ул. „Любен Каравелов”.

Подменени са старият водопровод и подземните комуникации. Изградени са пожарни хидранти. Повторно са изградени дъждоприемни шахти, нови бордюри и нов асфалт.
„Кръстовището на ул „Средна гора” с „Хр. Ботев” се изменя. Бордюрите от десния ъгъл на идващите от училище „Хр. Ботев” към надлеза се изнасят по-напред за да може да се осигури нужната видимост на спиращите на Stop-а. Tакава досега липсваше и трябваше дадения водач да навлезе почти с цялата кола в кръстовището за да види дали отляво идва автомобил.