В заседателната зала на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово”, на третия етаж на Поликлиниката в гр. Брацигово днес се проведе заключителна конференция във връзка с приключване дейността на  проект „Независим живот”, финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси „ 2014-2020 г.

25брацигово

Участие в конференцията взеха: Петко Петков – кмет на Община Брацигово, Йордан Павлов – зам. кмет на община Брацигово, Надежда Казакова – Председател на Общински съвет град Брацигово, общински служители, представители на местните медии и  граждани.

25брацигово1

Кметът г-н Петков поздрави присъстващите, като подчерта, че Общинското ръководство винаги ще действа в посока за осигуряване на подкрепа на всеки един жител, особено ако той се намира в тежък за него момент. Общата цел на проекта е съобразена със стратегическата цел на оперативната програма, а именно подобряване качеството на живот на хората в общината, чрез подобряване на човешкия капитал, осигуряване на заетост и засилване на социалното включване, каза още Петко Петков. След което даде думата на Десислава Гълъбова – ръководител на проекта за запознаване присъстващите на заключителната конференция с извършените дейности.

Ръководителят на проекта представи в подробна презентация подробно извършената дейност по проект „Независим живот”, като стана ясно, че той е на обща стойност 499 463,71 лева от които 424 544.13 лева европейско и 74 919.58 лева от национално съфинансиране, срокът за реализация на проекта е 22 месеца, начало на проекта: 01.12.2015г. и край на проекта: 01.10.2017г.

Проектът обхваща обслужване и обгрижване на  лица с  трайни увреждания  както и възрастни хора над 65 г., без заплащане на потребителски такси  за период 18 месеца  на територията на Община Брацигово.Ще се гарантира правото на хората с различни ограничения да живеят и получат грижа в общността и в семейна среда и ще подобрим социалното им включване в обществото.

Проектът обхвана обслужване и обгрижване на 99 лица, без заплащане на потребителски такси за период от 18 месеца, от които възрастни хора с ограничения, зависими от постоянни грижи  на територията на Община Брацигово, като по този начин се гарантира правото на хората, с различни ограничения да живеят и получат грижа, както в общността така и в семейна среда.

По проект „Независим живот” са се  сключили 78 срочни трудови договори с  доставчици на социалните услуги, от които с:

8 домашни помощници на 8 часов работен ден за период от 18 месеца,

8 домашни помощници на 4 часов работен ден за период от 18 месеца,

4 социални асистента на 8 часов работен ден за период от 18 месеца,

2 социални асистента на 4 часов работен ден за период от 18 месеца,

8 лични асистента на 4 часов работен ден за период от 18 месеца,

48 лични асистента  на 4 часов работен ден за период от 14 месеца.

В центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване, са били сключени срочни трудови договори на 4 часов работен ден за 18 месеца с ръководител, социален работник, шофьор, хигиенист. За предоставяне на медицинската и психологическата подкрепа са се сключили граждански договори  с медицински специалист за 18 месеца  и психолог за период от 6 месеца.

Във връзка с постъпило Постановление №137 /05.07.2017г. на Министерски съвет, с което се одобри вътрешно компенсирани промени на утвърдените разходи за предоставяне на социалните услуги /личен асистент, социален асистент и домашен помощник/, ще бъде удължено предоставянето на социалните услуги със срок от 01.10.2017г. до 31.12.2017г само за потребители и доставчици със сключени договори до 30.09.2017г. по проект „Независим живот“. Средствата за възнаграждения на личен асистент, социален асистент и домашен помощник ще бъдат осигурени от Министерство на труда и социалната политика, поясни ръководителката на проекта.