От 28 – 30 септември  2017 година Младежки дом Пазарджик ще реализира четвъртото издание на форума за култура и екологично образование „Екоцентрика“. И тази година ще фокусираме вниманието си върху  природосъобразния начин на живот на човека, който включва културата на хранене, движението, като източник на здраве и всичко свързано със здравословния начин на живот.

С помощта на изкуството, кулинарията, различни демонстрации и забавни игри ще разкрием пред участниците един нов свят, който укрепва и възстановява  емоционалното и физическо здраве на човека и ще привлечем вниманието на младите хора към проблемите на околния свят и природата.

В програмата ще представим инсталации предоставени от София Хартиен Арт фест. Една от целите на мултидисциплинарният форум е Образование и екология. Фокусът е върху ново разбиране за света, в който живеем – нови технологии и експерименти. Хартиено изкуство с ръчни хартии от растения и рециклиране на хартия.  Ще представим и ежегодното издание за хартиено изкуство.

Още събития 

Младежки дом – Пазарджик продължава доброто партньорство с културните организации на Пазарджик. Тази година в „Екоцентрика“ представяме приложната работилница „Хартиен свят“ съвместно с Художествена галерия „Станислав Доспевски“ и художничката Мария Баракова – Радева.

Горица Вацева („Зеленото“) ще демонстрира приготвянето на здравословна кухня.

В движенческата демонстрация ще се включат всички танцови и движенчески състави и школи на Младежки дом.

Ще завършим екологичният форум с филм посветен на хармонията с природата. Подходящ е за деца на 8 години.