Паркингът зад МБАЛ „Здраве“ на ул. „Цар Калоян“ в Пазарджик ще бъде отдаден на концесия за срок от 35 години.

В деловодството на Общинския съвет до днешната сесия постъпиха две предложения, от кмета Тодор Попов, който дава срок на концесията 35 години и наем в размер на 2800 лв., без ДДС. Предложението визира и създаването на ограда на имота, осигуряване на охрана и поддръжка на паркинга. Той е разположен на площ от 2 054 кв. м. В срок от 18 месеца фирмата наемател, трябва да инвестира още 40 000 лв. за изброените подобрения. Първият час от престоя на автомобила на паркинга няма да бъде таксуван. Цялата сума по концесията ще бъде внесена в общината еднократно, в началото на сключването на договора. Работещите в МБАЛ „ЗДраве“ лекари и персонал надхвърлят деветдесет души. Сега съществуващите там места не са достатъчни, за да поемат само работещите в здравното заведение.

Контрапредложение бе направено от общинския съветник Евтим Янев, който иска срокът на концесията да бъде десет години, а наемът за фирмата да е 8 640 лв. Ползвателят ще трябва отделно да се погрижи за оградни съоръжения, осигуряването на охрана и текуща поддръжка на имота.

Синя зона е 1.50 лв. на час, заяви инж. Янев в подкрепа на искането си. Според него на паркинга има 80 паркоместа и сумата от 88 лв. на парко място също е нормална, такава е била цената и за останалите паркинги.

Димитър Петков: Философията на този паркинг е различна, всички здравни заведения имат своите паркинги, в държавната болница също се събира вход. В момента около „Здраве“ цари хаос, той трябва да бъде преодолян. Не е морално общината да събира пари от гражданите и от лекарите, които също ползват този паркинг. Така че цената на концесията и според мен е ниска и трябва да бъде завишена на 200 000 лв.

Георги Гайдаров: В концесионните условия е разписано, че в следващите 35 години паркингът няма да промени предназначението си, а паркоместата в него ще бъдат 88. Анализът е изработен от реномирана фирма, която представя аргументирано становище защо е формирана тази цена.

Благо Солов: За другите здравни заведения правени ли са такива паркинги, на толкова ниска цена? Трябва ли да стане така, че болните и лекарите в „Здраве“ да паркират по изгоден за останалите граждани начин? Десет години са достатъчни за концесия. Освен това е най-добре да се оттегли тази точка от дневния ред.

Атанас Шопов: Моето предложение е да задължим концесионера, да не прави по-малко от 78 паркоместа, за да не прави концесионерът временни постройки. Да не стане там втори „Ескейп“.

Тодор Тодоров:Група  „Тодор Попов за Пазарджик“ иска да се запази имотът, след като изтекат годините за концесия. Спомняте си, че преди няколко години щяхме да го продадем на същата стойност.

В крайна сметка паркингът бе отдаден на концесия срещу сумата от 170 000 лв.