Автобусни линии с номера 3, 8, 11 и 12 ще бъдат закрити, решиха общинските съветници на Пазарджик. Това се налага заради липсата на нормален пътнико- поток, което прави линиите нерентабилни.

28александър

 

Гражданинът Александър Иванов поиска да вземе отношение по въпроса за закриването на линиите, като поиска запазването на линия №5, която бе закрита преди три години. Той поясни, че в крайна сметка закриването на линиите дава хляб на незаконните таксита. Всъщност Александър Иванов се оказа служител на ДАИ, който се е явил неподготвен на заседанието.

Ето кои са новозакритите линии:

Линия №3 обслужва маршрут: училище “Димитър Гачев”- ул. “Рила“- ул. “Вихрен” – ПГ по строителство – Щаба – паметник  “Петър Абаджиев”- Минерална баня.

Автобусна линия №8 е с маршрут: кв. “Запад” – ул. “П. Волов” – ул. “Тинтява” – Топливо – магазин “Билла” – Тютюнева промишленост – фирма “Крис” – търговски складове – “Агрофарм” –  ЖП гара – “Еми Стил” – “Хебърстрой” – “Подемстроймаш” – “Елхим Искра” – парк Острова – магазин “Тарита” – Болницата – църква “Света Петка” – ул.“Веслец”-  кв. “Изток”.

Линия №11 е с маршрут: кв. “Изток” – ул. “Рила” – ул. “Вихрен” – училище “Кл. Охридски”- ул. “В. Левски” – ЕVN /Енергото/ – читалище “Виделина” – мост река “Марица” – Казармата – ПГ по селско стопанство – “Агрофарм” – ЖП гара.

Линия №12 – еднопосочна дължина 5.0 км, режим на движение- делничен, времетраене на пълния оборот- 34 мин, интервал 60 мин и маршрут: Комплекс “Зора” – КАТ – Ветеринарна лечебница – банка “Пиреос” – ЕVN /Енергото/ – читалище “Виделина” –  мост река “Марица” – Казармата – ПГ по селско стопанство – “Агрофарм” – ЖП гара.

Ето и линиите, по които ще продължат да пътуват градски автобуси, с направените корекции ще бъдат обслужвани и пътниците от закритите линии:

По линия №2 с маршрут: „Лъвова чешма“  – АД “Пътища” – павилион “Роза” – училище “Стефан Захариев” – Щаба – паметник “Петър Абаджиев” – Минерална баня – банка  “Пиреос” – Болницата – магазин “Тарита“ – парк Острова – “Елхим Искра” – “Подемстроймаш”  – “Хебърстрой” – “Еми Стил” – ЖП гара

тръгване: от Лъвова чешма до ЖП гара

в делничен ден:

5:45, 6:45, 7:45, 8:45, 9:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45, 19:45, 20:45

в празнични и почивни дни:

8:45, 9:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:55, 19:55

тръгване: от ЖП гара до Лъвова чешма

в делничен ден:

5:15, 7:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 18:25, 19:15, 20:15

в празнични и почивни дни:

8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:25, 19:25

По тази линия се променя маршрута, като след ‘’Елхим Искра’’ автобуса минава през

“Синитевска“ – Автогара – по ул. ”Христо Касабвелев” по ул. “Никола Ламбрев” – по ул. “Милъо Войвода” – ул. ‘’Синитевска’’- “Подемстроймаш”   – “Хебърстрой”- “Еми Стил”- ЖП гара и след Лъвова чешма се добавя спирка Т-образното кръстовище . Всички курсове се запазват а маршрута се променя както следва:

 

Тръгване от ЖП гара“Еми Стил” – “Хебърстрой” – “Подемстроймаш” – “Елхим Искра” –  парк “Острова” – магазин “Тарита“ – Болницата – Минерална баня  – паметник “Петър Абаджиев” – Щаба  – Полицейското училище – “Стадиона” – павилион “Роза” – Читалище “Отец Паисий” –  Т-образното кръстовище  –  Читалище “Отец Паисий” – Лъвова чешма

 

Тръгване от Лъвова чешмаАД “Пътища” – павилион “Роза” – училище “Стефан Захариев” – Щаба – паметник “Петър Абаджиев” – Минерална баня – банка “Пиреос” – Болницата – магазин “Тарита“ – парк Острова  –  ‘’Елхим Искра’’ – “Професионална гимназия по промишлени технологии” – Плажа – “Автогара-Пазарджик” – Плажа  – Професионална гимназия по промишлени технологии” – “Подемстроймаш” – ‘’Хебърстрой’’- Еми Стил‘’- ЖП гара

 

По линия №2А с маршрут: Т-образното кръстовище /разклон за с.Ивайло/ – Читалище “Отец Паисий”  – Лъвова чешма –  АД “Пътища” – павилион “Роза” – училище “Стефан Захариев” – Щаба – паметник “Петър Абаджиев” – Минерална баня – банка “Пиреос” – Болницата – магазин “Тарита“ – парк Острова – “Елхим Искра” – “Подемстроймаш” – “Хебърстрой” – “Еми Стил” – ЖП гара

 

тръгване: от Т- образното кръстовище /разклон за с.Ивайло/ – ЖП гара 

в делничен ден:

4:45, 6:15, 6:45, 7:15, 7:45, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 19:15, 20:15, 21:45

 

в празнични и почивни дни:

6:45, 7:45, 16:45, 17:45

 

тръгване: от ЖП гара –Пазарджик – до Т- образното кръстовище /разклон за с.Ивайло/

в делничен ден:

5:45, 6:15, 6:45, 7:15, 7:45, 8:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:15; 16:45, 17:15, 17:45, 18:45, 19:45

 

в празнични и почивни дни:

6:15, 7:15, 16:15, 17:15

По тази линия също се променя маршрута, като след “Елхим Искра” –автобуса минава по ул. “Синитевска“ – ул. “Милъо Войвода” – ул. “Доктор Никола Ламбрев” – Автогара-Пазарджик – /ул. Христо Касабвелев’’/  –  ул. “Доктор Никола Ламбрев” – ул. “Милъо Войвода” –ул. “Синитевска” –“Подемстроймаш”– “Хебърстрой”-  Еми Стил” -ЖП гара.

Всички курсове се запазват а маршрута се променя както следва:

 Тръгване от Т- образното кръстовище Читалището – Лъвова чешма –  АД “Пътища” – павилион “Роза” – училище “Стефан Захариев” – Щаба – паметник “Петър Абаджиев” – Минерална баня – банка “Пиреос” – Болницата – магазин “Тарита“ – парк Острова  –  ’Елхим Искра’’ – “Професионална гимназия по промишлени технологии” – Плажа – “Автогара-Пазарджик” – Плажа  – “Професионална гимназия по промишлени технологии” – “Подемстроймаш” – ‘’Хебърстрой’’- Еми Стил‘’- ЖП гара

Тръгване от ЖП гара – “Еми Стил” – “Хебърстрой” – “Подемстроймаш” – “Елхим Искра” –  парк “Острова” – магазин “Тарита“ – Болницата – Минерална баня  – паметник “Петър Абаджиев” – Щаба  – Полицейското училище – “Стадиона” – павилион “Роза” – Читалище “Отец Паисий”  –  Т-образното кръстовище.

По автобусна линия №3А с маршрут: училище “Д. Гачев”- ул. “Рила”- ул. “Вихрен”- ПГ по строителство – Щаба – паметник “П. Абаджиев”- Минерална баня – Болницата – парк Острова – фирма “Каучук” – ЖП гара.

Часове на тръгване: от у-ще “Димитър Гачев”

в делничен ден:

7:00, 8:00, 10:00, 16:00, 17:00

Часове на тръгване: от –  ЖП гара

в делничен ден:

7:30, 8:30, 10:30, 16:30, 17:30

в празнични и почивни дни не пътува

По тази линия също се променя маршрута, като след “Елхим Искра” –ул. “Синитевска“ – ул. “Милъо Войвода” – ул. “Доктор Никола Ламбрев” – “Автогара-Пазарджик” по ул. “Христо Касабвелев” –’ул. “Доктор Никола Ламбрев” – ул. “Милъо Войвода” – ул. “Синитевска” – “Подемстроймаш”    – ‘’Хебърстрой’’-  “Еми Стил” – ЖП гара

Часовете на тръгване се запазват, а маршрутът се променя както следва:

Училище “Д. Гачев”- ул. “Рила”- ул. “Вихрен”- ПГ по строителство – Щаба – паметник “П. Абаджиев”- Минерална баня – Болницата – парк Острова – “Елхим Искра” – “Професионална гимназия по промишлени технологии” – Плажа – “Автогара-Пазарджик” – Плажа  – Професионална гимназия по промишлени технологии” – “Подемстроймаш” – “Хебърстрой” – Еми Стил”- ЖП гара.