Новата светофарна уредба на кръстовището на бул.“ Цар Освободител“ и ул. „Константин Величков“, вместо облекчение- създава тапи за автомобилите движещи се по булеварда!

Нямаше ли някой който да отчете, че движещите се по ул. “ К. Величков“ автомобили, са малко, а времето за разрешен сигнал в двете посоки е почти равно- по около 40 секунди! Нужна е незабавна промяна и увеличаване времето за преминаване по булеварда, за сметка на това по ул. „К. Величков“!

Това е работа за минути…..Освен това- трудно, но може да се намери място за лента, макар и побираща 2-3 автомобила, за завиващи от моста Марица, към МБАЛ “ Здраве „, защото стоящите зад тях, не могат да преминат и чакат стоящите пред тях!

Поканете г-н Шикерджиев или друг отговорен за организацията на движението , сутрин в пиков час, пък тогава ще видим, има ли нещо сгрешено в новата придобивка.

Никола Димитров, Пазарджик