Народният представител от гражданската квота на ГЕРБ Даниела Малешкова направи лично дарение на групата за автентичен фолклор в село Симеоновец.

В присъствието на кметицата на селото Богданка Атанасова снощи Даниела Малешкова връчи 15 чифта обувки на самодейците към Начално читалище „Серафим Червенков – 1933“.
Освен това г-жа Малешкова поема от заплатата си на народен представител и разходите за ел. енергията на Пенсионерски клуб „Здравец“ в село Симеоновец до края на мандата си, подобно на други неща, за които тя е поела като ангажимент да плаща от месечното си възнаграждение.