В Бюрата по труда в цялата страна вече се приемат заявления за участие по проекта „Родители в заетост”, по който между 1500 и 2000 семейства ще имат възможност да кандидатстват за детегледач за период от 18 месеца.

Проектът „Родители в заетост“ е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. По него могат да кандидатстват родители, чиито деца не са приети в ясла или градина и които имат нужда от детегледач, за да се върнат на работа или да потърсят такава. Детето трябва да е на възраст от 0 до 5 години. ​Изискванията са родителите да бъдат в отпуск по майчинство за отглеждане на дете, ако са наети по трудово или служебно правоотношение, да са безработни или самонаети лица.

Изборът на детегледач ще бъде изцяло на семейството, чието дете ще бъде отглеждано. Важно е родителят да докаже, че е кандидатствал да запише детето си в ясла или градина, но то не е било класирано. Няма ограничение за наличието на родствени връзки между родителите и детегледача, нито ограничение по отношение на възрастта на детегледача. По този начин бабите и дядовците, за чиито внучета няма места в детските заведения, могат да кандидатстват по програмата за детегледачи 

Повече информация кандидатите могат да получат във фронт офисите на всички Бюра по труда.