Сдружение „Човеколюбие“ е неправителствена организация с идеална цел развитие на човешкия потенциал и утвърждаване на психичното здраве като основна ценност за личността и обществото. През 2017 г. организацията чества 25 години от своето учредяване. По този повод в периода 6-8 октомври в сградата на Център за психично здраве „Човеколюбие“, град Пазарджик се проведоха Празници на психичното здраве по проект „25 години грижи за психично здраве“, реализиран с финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика.

Присъстваха гости от Германия, Испания, Полша, представители на местни и национални институции и организации – Национална спортна академия, СУ „Св. Климент Охридски”, община Пазарджик, дирекция „Социално подпомагане”, Български червен кръст, РЗИ – Пазарджик, Българо-германски център за професионално образование и обучение и др., приятели, съмишленици и симпатизанти.

Честванията започнаха с Шахматен мач с живи фигури „Човеколюбие” среща света”, който се проведе на шахматната дъска в двора на организацията. В него участваха клиентите и екипът на Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ на хора с психични проблеми „Човеколюбие”, гости от страната и чужбина.

Капитани на отборите бяха д-р Емил Марков – учредител на Сдружението, и д-р Владимир Бостанджиев – психотерапевт. След оспорвано съревнование между отборите на „Човеколюбие” /черните фигури/ и на света /белите фигури/, победител стана отборът на света. Всички състезатели получиха медали, а победителите – купа. Споделени бяха преживявания. След състезанието гостите бяха запознати с историята на организацията в снимки от фотоизложбата „25 години Сдружение „Човеколюбие” и с дейността на социалната услуга ЦСРИ. Отпразнуваха рождения ден с вкусна шахматна торта и участваха в уъркшоп „Час по любов” на тема „Шахматен модел на любовта”.

През втория ден от Празници на психичното здраве се проведе международна научно-приложна конференция „Био-психо-социални приложения на шахматната игра“. Събитието е уникално с това, че за първи път се събират специалисти, работещи в специфична област – приложение на шахматната игра за обучение в житейски умения и шахът като терапия. Участваха представители от САЩ, Германия, Испания, Полша, Великобритания и България. Споделени бяха добри практики за приложение на шахматната игра, включително в онлайн сесия. Засегнати бяха теми като обидчивостта, света на децата, зависимости, шахът като логотерапия и положителното му въздействие при лечението на мултиплена миелома, шахматен модел на света.

В дух на сътрудничество и взаимопомощ приключиха юбилейните Празници на психичното здраве в град Пазарджик. Учредена беше Международна асоциация по приложен шахмат. Приет беше Устав, избрани Управителен съвет и Комисия по стандартите с международно участие. За председател на управителния съвет беше избран гл. ас. Радислав Атанасов от НСА „Васил Левски” – международен съдия и майстор на спорта. С топла прегръдка членовете на организацията поставиха началото на съвместната творческа работа.