Проект за кандидатстване по ОП“Развитие на човешките ресурси“ е подготвен от община Пазарджик, съобщи днес кметът Тодор Попов. В рамките на „Развитие на общинското социално предприемачество чрез създаване на социално предприятие за озеленяване и благоустройство към Община Пазарджик“, ще бъдат открити нови работни места и възможност за дълготрайна трудова реализация на лица в неравностойно положение на пазара на труда.

По проект, хората наети за целта ще преминат през обучение в областта на озеленяването, а също така ще бъде закупена и необходимата за това техника. Стойността на проекта е около 380 хиляди лева.