Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Пазарджик обявява конкурс „Клас на месеца“.

Инициативата ще премине под мотото „Бъди отговорен – бъди в час“ и цели превенция на отпадането от училище, повишаване активността на учениците и мотивирането им за учене, разказа експертът Бисерка Трайкова. Обогатяването на училищните традиции и раждането на нови идеи са само част от планираните мероприятия от Комисията. По повод на предстоящия на 16 ноември – Ден на толерантността ще бъде излъчен и първият „Клас на месеца“.

Той ще бъде определен с конкурса, в който могат да участват учениците от първи до дванадесети клас на всички училища на територията на нашата община. Всяко школо има право да излъчи по една паралелка от съответната възрастова група. Срокът за кандидатстване в конкурса е до пети ноември включително.

Номинациите ще бъдат оценявани по следните критерии:

– толерантност, сплотеност, взаимопомощ

– успех на класа

– редовно посещаване на учебните занятия

– дисциплина

– активност на класа и нови идеи

– постижения за месеца

– поддържане и опазване на материалната база

Победителите ще получават грамота и плакет, а в края на учебната година, ще бъде връчвана и голямата награда – еднодневна екскурзия за класа спечелил съревнованието „Клас на годината“. Всеки един от изброените по-горе показатели ще може да донесе на класовете участници от една до десет точки, а крайният сбор ще определи и победителите.

Целта ни е да активизираме и училищата, които се намират в населените места около областния град, каза Бисерка Трайкова. Мисля, че наградата е много мотивираща и децата ще се включат в състезанието за нейното спечелване.