В четвъртък ще бъде оповестен изходът от проблема, който възникна в резултат на родителско недоволство по отношение на двусменния режим на обучение, който предстои от идната седмица в ОУ“Христо Смирненски“. Това се наложи след като стана ясно, че по програма „Региони в растеж“ ще бъде извършен ремонт на четири училища в града, сред които и ОУ“Христо Ботев“.

По предварителна програма децата от „Хр. Ботев“ трябва да учат в продължение на два месеца  сградата на ОУ“Хр. Смирненски“. Родителите изразиха опасения, че това ще бъде за сметка на намалените часове, а освен това базата на Островското училище не може да поеме 220 -е деца от ОУ“Хр. Ботев“.

След среща с общинското ръководство в лицето на секретаря Румен Кожухаров и началникът на РУО на МОН – Валентина Кайтазова, родителите получиха уверение, че проблемът ще бъде решен. Вчера това бе потвърдено и от кмета Тодор Попов, който заяви, че лично ще се срещне с родителите утре. Най-вероятно децата от ОУ“Хр. Ботев“ ще бъдат разделени на две възрастови групи, които ще бъдат пренасочени за периода на ремонта от два месеца в две различни училища. Кои ще бъдат те ще стане ясно след утрешната среща с кмета. Едното от школата обаче остава „Христо Смирненски“.

Забавянето на ремонта се наложи след като фирми участвали в обществената поръчка за извършването на ремонтните дейности обжалваха решението на общината. Ако сега не бъде направен ремонт ще загубим средствата отредени за него, поясни вчера градоначалникът. Той заяви също, че пренасочването на децата в други училища е съгласувано както с отдел „Образование и култура“ в общината, така и с Регионалното управление на образованието към МОН в Пазарджик.