11todor
Уважаеми общински съветници, кметове на кметства, служители на общинската администрация и структурните и звена,

Всички вие, с личната си отдаденост и ангажираност, със своя професионализъм и компетентност, последователно утвърждавате ролята на местната власт като важен фактор за решаване проблемите на хората.

За мен е чест да ви поздравя с Деня на българската община, да ви пожелая здраве, лични и професионални успехи! Нека заедно да продължим да работим в името на общата ни кауза – нашите съграждани да чувстват Община Пазарджик като сигурна опора в ежедневието си.

 Уважаеми жители на община Пазарджик,

благодаря Ви за доброто партньорство и съпричастност в реализирането на общата ни цел – да живеем в едно по-добро място!

Честит празник!

                                                                                              

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК:

                                          ТОДОР ПОПОВ