В деня на българската община – 12 октомври, в гр. Сърница се проведе първата среща-дискусия посветена на 10 години от членството на България в ЕС и Българското председателство на Съвета на ЕС. В присъствието на кмета на общината Неби Бозов, собственици на фирми, земеделски производители и представители на институции, областният управител Стефан Мирев откри срещата и благодари за активността на всички участници:

Не случайно сме избрали този красив край на Родопите в нашата област, да бъде част от тези събития. Искаме да бъдем полезни за всички жители, които остават да живеят и работят тук, в нашите населени места, като част от голямото европейско семейство. Град Сърница, селата Медени поляни и Побит камък са част от селските райони на нашата област. Земеделието и животновъдството са основен поминък на хората тук и за нас като представители на държавните институции е изключително важно информацията и възможностите за подпомагане със средства от ЕС да достигнат до всеки гражданин на община Сърница. Важно е да има диалог, да бъдете активни и последователни с цел усвояването на предоставяната финансова помощ  и реализирането на успешни бизнес проекти.“

Ръководителите на ОД „Земеделие“, Държавен фонд Земеделие – Пазарджик и Областна служба за съвети в земеделието, представиха  актуалните отворените мерки по ПРСР до края на годината и предстоящите за 2018г., съгласно индикативния график на програмата. Над 120 са регистрираните земеделски производители на територията на община Сърница, 114 от тях имат подадени заявления за директни плащания – кампания 2017г.

Презентация на тема „Десет години България в Европейския съюз и Българското председателство на Съвета на ЕС“, представи по време на срещата Гергана Калоянова, главен експерт в областната администрация Пазарджик.

Събитието в Сърница беше съпроводено и с посещение на млекопреработвателно предприятие, в което се представи пълният цикъл на производство от суровината до продукта. Предприятието е разкрито през 2013г.с реализиран проект по Програмата за развитие на селските райони чрез местна инициативна група Велинград-Белово-Септември.