С единодушно решение на ОИК по указания на ЦИК кметът на село Семчиново Пламен Темелков беше отстранен от длъжност.

Решението е взето поради факта, че Пламен Темелков повече от три месеца без основателна причина не е изпълнявал функционалните си задължения на кмет, което императивно е заложено в закона.
Решението подлежи на обжалване. Евентуална отмяна може да се очаква в случай, че Темелков в съдебна фаза успее да докаже, че отсъствието му е било по независещи от него причини като основание за тях бъде оправдаването му по повдигнатото обвинение срещу него в Испания.