С писмено изразена официална позиция родителите на учениците от основно училище „Христо Смирненски“ приеха предложения от кмета на община Пазарджик, Тодор Попов, вариант за разрешаване на създалата се преди седмица ситуация във връзка с преместването на учениците от ОУ „Христо Ботев“ – Пазарджик в сградата на училище „Христо Смирненски“ с цел ремонтиране на училище „Христо Ботев“.

На проведената на 12.10.2017 г. среща с родителите общинското ръководство пое ангажимент в основната сграда на ОУ „Христо Смирненски” да не се настаняват ученици от ОУ „Христо Ботев”, а техните учебни занятия да се провеждат в малката сграда на училището. Така не се променя учебният график на учениците от ОУ „Христо Смирненски”.

         В „малката“ сградата, в която учениците от ОУ „Христо Ботев” ще бъдат настанени ще бъде осигурено отопление, класните стаи ще се преведат в годен за ползване вид, ще бъдат допълнително осигурени и химически тоалетни.

         Г-н Тодор Попов пое ангажимент в ОУ „Христо Смирненски”, за сметка на Общината да бъде осигурена допълнителна охрана в полза на всички ученици – както на постоянно пребиваващите, така и на придошлите.

Родителите са категорични, че създалата се ситуация не е в резултат на етническо напрежение или пък противопоставяне на родители и изразяват съпричастност с неудобството, което учениците и родителите от ОУ „Христо Ботев” ще изпитат по време на ремонта. Заявяват, че в знак на толерантност и добронамереност ще направят всичко, което е по силите им, за да се почувстват те добре приети и спокойни.