Проби на водата от 26 населени места на територията на областта са били изследвани от Регионалната здравна инспекция в периода от 1 до 15 октомври, сочи редовният им бюлетин. Шест са изследваните проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг. Пробите отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. 21 са пробите включени в периодичния мониторинг.
Пет са пробите от минерален водоизточник, уточниха от РЗИ.
От тях не отговарят на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 3 бр. (по микробиологични показатели)
НАСЕЛЕНО МЯСТО ПОКАЗАТЕЛ, ПО КОЙТО НЕ ОТГОВАРЯТ РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПИТВАНЕТО СТОЙНОСТ И ДОПУСК НА ПОКАЗАТЕЛЯ ПО НАРЕДБА № 9/2001
с. Абланица Колиформи > 200 КОЕ /100 ml 0 КОЕ /100 ml
Ешерихия коли > 200 КОЕ /100 ml 0 КОЕ /100 ml
Ентерококи 60 КОЕ /100 ml 0 КОЕ /100 ml
Брой колонии (микробно число) при 22 ОС > 300  КОЕ /1 ml Без значими колебания спрямо обичайната стойност на показателяза съответната вода
с. Кръстава Колиформи 55 КОЕ /100 ml 0 КОЕ /100 ml
Ешерихия коли 55 КОЕ /100 ml 0 КОЕ /100 ml
Ентерококи 8 КОЕ /100 ml 0 КОЕ /100 ml
Брой колонии (микробно число) при 22 ОС 21 КОЕ /1 ml Без значими колебания спрямо обичайната стойност на показателяза съответната вода
с. Сестримо Колиформи 102 КОЕ /100 ml 0 КОЕ /100 ml
Ешерихия коли 102 КОЕ /100 ml 0 КОЕ /100 ml
Ентерококи 22 КОЕ /100 ml 0 КОЕ /100 ml
Брой колонии (микробно число) при 22 ОС 67 КОЕ /1 ml Без значими колебания спрямо обичайната стойност на показателяза съответната вода
Взетите контролни проби, след предприетите мерки, отговарят на изискванията  на  Наредба № 9/2001.
Предприети са две мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването, като са пуснати предписания.
* Снимката е илюстративна