РИОСВ – Пазарджик въведе на гише „Административно обслужване” и ПОС терминално заплащане на дължими такси и административни услуги, извършвани от инспекцията. При този вид заплащане не се дължат допълнителни такси и комисионни и задължително се представя документ за самоличност.

 

Чрез ПОС терминалните устройства могат да се заплащат такси и цени на услуги с карти, носещи логата на VISA Europe, MasterCard Worldwid, Maestr, Diners Club Imternational и JCB Imternational.

 

Ползвателите на почивна база – яз. „Батак“, м. Дъното могат да заплатят стойността на нощувките и чрез ПОС терминално устройство на място, в базата.