Заместник-министърът на МВР Стефан Балабанов откри Национално полицейско обучение на тема „Полицейски дейности за обезпечаване на футболни срещи“. Семинарът се провежда в столицата и е по общия проект на Съвета на Европа и Съвета на Европейския съюз ProS4+ и ГД „Национална полиция“. Основната цел на обучението е прилагането на Европейската конвенция за интегриран подход за сигурност, безопасност и услуги при провеждане на футболни срещи и други спортни мероприятия и приемане и прилагане на добрите европейски практики.

Изключителна чест е да бъдем домакин на първото от поредица такива обучения, но то е и голяма отговорност – да поставим началото и да изградим модел за успешната подготовка и провеждане на семинарите и в други европейски държави, каза на откриването зам.-министър Балабанов.

Случаите на насилие при провеждането на футболни срещи и свързаните с тях рискове за сигурността и безопасността са феномен, са разпространени на територията на цяла Европа. Това е и основната причина, поради което Съветът на министрите на ЕС и Съветът на Европа активно работят в сътрудничество по разработване на мерки за противодействие на тази изключително важна и приоритетна област от полицейските дейности на континента. Като част от тези мерки, през юли 2016 г. Съветът на Европа отвори за подписване и ратификация новата Европейска конвенция за интегриран подход за сигурност, безопасност и услуги при провеждане на футболни срещи и други спортни мероприятия. Република България, представлявана от министъра на спорта, имаше честта да е една от първите държави, която, подписа Конвенцията. С този акт ние заявихме своята отговорна позиция по разбиране същността и сериозността на този проблем, готовност за подобряване на сега действащите мерки за противодействие на проявите на насилие при провеждането на спортни мероприятия и поехме ангажимент за прилагани принципите и правилата, залегнали в този международен правен документ, поясни заместник-министърът.

„Процесът по разработването и прилагането на още по-ефективни полицейски тактики, стратегии и операции, които да са в съответствие с поетите задължения за синхронизиране на националните политики с новата Конвенция, е не лек. Работейки заедно, от всички нас зависи да бъдем успешни в това начинание и да демонстрираме високо ниво на професионализъм, както на национално, така и на международно ниво, подпомагани и от нашите партньори и експерти с много опит от Съвета на Европа и Съвета на ЕС“, допълни още зам.-министърът.

България се присъедини към Конвенцията за интегрирана безопасност, сигурност и обслужване на футболни мачове и други спортни събития през юли 2016 г. Според замисъла на документа, тя цели не само предотвратяване на футболното хулиганство, а и създаване на позитивна атмосфера на стадионите. В нея са залегнали промените, настъпили във всички сфери на обществено-икономическия живот, насърчаване на активното сътрудничество между всички заинтересовани страни в осигуряването на безопасността на спортните прояви. Интегрираният подход, на който е основана конвенцията, признава, че ролята на всяко звено – публична или частна организация с отговорност към безопасността, сигурността и обслужването на спортни събития – е еднакво важна и действията им трябва да са координирани.