По заповед на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните Община Пазарджик, уведомява всички собственици на селскостопански животни и птици, че във връзка с набелязаните ограничителни мерки на проведеното, на 10 октомври, заседание на общинската епизоотична комисия представители на Областна дирекция по безопасност на храните, съвместно с длъжностни лица от общинска администрация и Районно управление на МВР, ще извършват ежеседмични проверки за нерегламентирана търговия  на селскостопански животни и птици и хранителни продукти от животински произход на територията на общината.

Темата на заседанието на епизоотичната комисия е било „Изисквания към регламентирани пазари за животни: хуманно отношение към животните на пазарите, организация на проверки на всички реглементирани и нерагламентиран пазари”. Основание за решението е постъпилият трети доклад за сериозни проблеми във връзка с хуманно отношение към животните на пазарите за животни в България по наблюдения, извършени от организация за защита на животните „Анималс Ейнджълс“.

При констатирани нарушения, на нарушителите ще се търси административно-наказателна отговорност.

За да не се допускат нарушения ежеседмично ще се правят проверки и за провежданата всяка сряда нерегламентирана търговия на селскостопански животни и птици и хранителни продукти от животински произход в кв. Изток,  в района на ул. „Веслец” и след СОУ „Димитър Гачев”.

Снимка: Интернет