Важно решение касаещо Септември прие на днешното си заседание Министерски съвет. С него община Септември става собственик на сградата и терените на гимназията по механизация на селското стопанство (техникума и хангарите) в Септември. Досега въпросните имоти бяха публична държавна собственост, управлявани от Министерството на земеделието, храните и горите. Промяната, която стана със съдействието на нашият народен представител Даниела Малешкова ще даде възможност на Общината да подготви проекти за цялостно реновиране на базата. 

„След като сме вече принципал на имотите на професионалната гимназия ние ще можем да кандидатстваме с проекти за реновиране на почти всичко, което тя притежава. Спортните площадки в двора на учебното заведение, оборудване и всичко, което касае създаването на добри условия, с които да привличаме повече желаещи към този изключително важен детайл от образованието, което пряко е насочен към подготовката на кадри за строителната и земеделска индустрия, където в момента има огромен глад за квалифицирани и добре обучени хора. Тези два сектора предлагат едни от добрите възможности за реализация, а заплатите като последваща мотивация смело мога да кажа, че са над средните за страната. Моментът на това прехвърляне е особено важен, тъй като предстои през следващия месец отваряне на подмярка 7.2 от Програмата за развитие на селските райони към ДФЗ, за втори прием на проекти за този вид обекти.

Тук е и моментът да поздравя и да благодаря специално на народната ни представителка Даниела Малешкова за усърдието и настойчивостта по време на процедурата, предхождаща решението на Министерски съвет. Има решение на Общински съвет – Септември от преди няколко месеца, с което бяха делегирани права на администрацията ни да подготви въпросните проекти и както се вижда, когато всички работим в екип, едно по едно нещата се случват. Предвижда се цялостен ремонт на съществуващите игрища за футбол, баскетбол, волейбол, както и изграждането на съвременни тенис кортове, които освен учащите ще могат да се ползват и от населението във времето извън учебните процеси. Техникумът е буквално в сърцето на града ни и смятам, че тази бъдеща инвестиция ще задоволи максимално голям брой от хора”, сподели с нескрито задоволство случващото се, както и бъдещите намерения на общинското ръководство кметът Марин Рачев.