В кабинета на кмета на Община Велинград д-р Костадин Коев, днес се проведе среща между членовете на  Детски и Младежки парламент и председателя на Общински съвет Велинград  инж.  Бельо Мандраджиев. Този парламент от младежи се сформира за първи път от ЦПЛР-ОДК Велинград.

На провелата се среща бяха засегнати някои от проблемите на младежите в града, като ученическите карти за пътуване,липсата на спортна зала, чистотата в парковете и др.

Д-р Коев пое ангажимента, да коментира с частната фирма осъществяваща автотранспорта в града, за облекчаване на таксите за ученици. Във връзка с безопасността на жителите и гостите на града, както и за избегването на вандалски прояви, от 2018г. се очаква , входа, изхода, приоритетните улици и парковете да бъдат под постоянно видеонаблюдение. Кметът Коев сподели и желанието си да се кандидатства по оперативна програма за развитие на селските райони, да се изгради спортна зала на територията на с. Драгиново, тъй като поради пропуснати възможности от предходни управления за момента такава във Велинград няма.

Той предложи на младежите, по предварително изготвен график, да ползват градския стадион за провеждането на футболни, волейболни, баскетболни игри и мачове.

Внесено бе предложение, членове от ДМП да взимат участие в работата на комисиите и сесиите на ОбС Велинград.