За поредна година Професионална гимназия по химични и хранителни технологии-Пазарджик отбеляза Европейския ден за борба с трафика на хора – 18 октомври. По този повод в  9 „В„ клас се проведе интегриран урок по психология и гражданско образование, в който г-н Николов, учител по история и философски цикъл и  г-жа Стоянова, педагогическият съветник към училището, представиха връзката между различните стадии в развитието на личността според Фройд, сексуалната ориентация и трафика на хора. Темата за трафика присъства и в часа по английски език на г-жа Кланска, като бе представен опита на преподавателката по темата,  интегриран в театралното изкуство.
Отбелязването на деня, определен за борба с трафика на хора, бе финализирано с посещение на 8 „Б“ и 9 „Б“ клас в офиса на Местната комисия за борба с трафика на хора, намиращ се в Община Пазарджик. Придружени от г-жа Василева, класен ръководител и преподавател по български език и литература и английски език, и г-жа Стоянова, учениците бяха очаквани и посрещнати от г-жа Гюнова, секретар на Комисията.

Под формата на интерактивни игри, чрез подходящи и актуални примери и методи, г-жа Гюнова информира учениците за същността на явлението, мащабите и формите на експлоатация, като подчерта рисковете от въвличането в трафик на хора, именно на младите хора. Акцентира се и върху все по-честото използване на интернет-пространството като средство за „зарибяване“ на жертви на трафик на хора в различните му форми.

Учениците бяха запознати и с Националната кампания по повод 18 –ти октомври:  ”Чети между редовете: Нещата не са точно такива, каквито не ги виждаш!”  В края на срещата последва оживена дискусия, инициирана от самите ученици. Единодушно възпитаниците на Химията заявиха, че намират темата за важна и основна в днешния динамичен свят, а проведеният тренинг за изключително полезен.