Ученици от шести и седми клас с ръководител г-жа Идриз посетиха днес Библиотеката при НЧ”Развитие-1873” гр.Пещера. Всички те са участници в Клуб „Традиции и изкуства” към ОУ”Св.Патриарх Евтимий” по  проект “Шарени мъниста”по договор за безвъзмездна финансова помощ  №BG05M2OP001-3.002-0303, съобщи библиотекарката Богдана Сиракова.

Общата цел на проекта е създаване на работещ модел за повишаване броя на успешно интегрираните в образователната система на община Пещера ученици от маргинализираните общности, включително роми, чрез комплексен подход на интерактивни педагогически взаимодействия.

В Библиотеката учениците  се запознаха с информация за носии и характер на пещерци, празници, обичай.