По повод получени сигнали за нарушено сметосъбиране в рамките на града кметът на Община Пазарджик г-н Тодор Попов разпореди проверка по случая.

Във вчерашния ден, 25.10.2017 г., комисия извърши огледи за състоянието по сметопочистването във всички квартали. Във връзка с направените констатации фирмата изпълнител на дейностите е предупредена да изпълнява стриктно ангажиментите си по концесионния договор.