От началото на 2017 г. до средата на октомври  здравни инспектори от РЗИ извършиха систематичен контрол в детски млечни кухни, детски градини,  учебни заведения и центрове за настаняване от семеен тип на територията на област Пазарджик.

При проверките експертите обърнаха особено внимание на съответствието на данните от калкулационните ведомости и седмичните менюта, спазването на нормите за дневен и енергиен прием и приема на основни хранителни вещества – белтъчини, мазнини и въглехидрати. Извършени 69 проверки  в детски градини и 3 проверки в  млечни кухни. Контрол бе осъществен също в двата центъра за настаняване от семеен тип в Пазарджик и в Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания в гр. Панагюрище.

В детските млечни кухни не се констатираха нарушения

Изпълняват се изискванията на Наредба № 2/2013г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 г. Храната се приготвя по предварително изготвени седмични менюта по рецептурник, при спазване на средните енергийни потребности и нормите за прием на пълноценен белтък, мазнини и въглехидрати. Оценката е извършена на база седмични менюта и калкулационни ведомости.

Положителни са тенденциите в храненето на децата в детските градини

Оценката, направена от здравни експерти на 112 сезонни менюта, заедно с калкулационните ведомости от детските заведения на територията на област Пазарджик показват, че менютата са разнообразни, с включени представители на всички хранителни групи – млечни храни, пълнозърнести продукти, риба, месо и др. Предлагането на пресни плодове достига препоръчителните норми. Във всички детски заведения се предлага плод в 10 ч., като подкрепителна закуска. Все още е недостатъчно предлагането на пресни зеленчуци.

Директорите на детските градини споделят за трудности при изготвяне на менютата, отговарящи на наредбите за здравословно хранене, поради ниския дневен оклад, който е в диапазона 1,80 – 2,20 до 2,50 лв. За констатирани нарушения на Наредба № 6/2011г. от 2011 г. за здравословно хранене на децата от 3 до 6 години в детските заведения е връчен 1 акт за административно нарушение.

Ученическото хранене разчита предимно на фирми за кетъринг – стана ясно от извършените проверки по Наредба 37/2009г. за здравословно хранене на учениците. Само в пет училища на територията на Област Пазарджик има действащи ученически столове, в които се приготвя храна.

Контролът на РЗИ обхвана  4 училищни столове, 25 училища, 7 училищни бюфети и 4 кухни-майки. Инспекторите констатираха, че храната се приготвя и доставя от фирми за кетъринг,   готви се по предварително изготвени седмични менюта, пълнозърнестият хляб присъства поне два пъти седмично, в повечето случаи за обедно хранене на децата се предлага супа и основно или основно и десерт. В някои училища, особено в малките населени места, няма обедно хранене. Причината е ниската финансова издръжка отпускана за дете на ден от съответната община, нежеланието на родителите да доплащат, тъй като предпочитат за времето между редовните учебни занятия и занималнята да осигурят обедното хранене у дома.

Най-често срещани нарушения при храненето на учениците:

– в училищните бюфети се предлагат напитки, които не са разрешени от Наредба № 37 – газирани безалкохолни напитки, сокове, които не са 100% натурални;

– недостатъчно е количеството на предлаганите сезонни плодове и зеленчуци в обедното меню;

– не се предлага риба поне веднъж седмично.

За констатираните нарушения са издадени 5 бр. предписания за хигиенни мероприятия и 1 бр. АУАН за неизпълнение на предписание на контролните органи.

 

На снимката: Д-р Фани Петрова, директор на РЗИ – Пазарджик