Община Ракитово разпредели оборудването, което бе получено по проект“ Образователна интеграция в Община Ракитово“, в който партньори са Сдружение “Суткя“ и училищата в Община Ракитово – ОУ“Христо Ботев“ -с.Дорково, ОУ “Неофит Рилски“ – гр.Костандово, ПГ “Христо Смирненски“ – Ракитово, СУ “Св. Климент Охридски“ – Ракитово и ОУ “Христо Ботев“ -Ракитово. Оборудването включва мултимедиен проектор, музикална уредба, компютърна техника, тонколони, екрани за мултимедия, народни носии, цифрови фотоапарати, ламинатори и др., които са разпределени според направените заявки от учебните заведения.

С техниката, материалите и специализираната литература ще работят клубовете по интереси, сформирани в рамките на проекта. Както по-рано ви съобщихме, Община Ракитово изпълнява проекта с безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ № BG05M20P001-3.002-0339“, озаглавен „Образователна интеграция в Община Ракитово“, където е бенефициент е Община Ракитово. Общата стойност на проекта е 414 832, 34 лв.

Проектните дейности ще се изпълняват в рамките на 22 месеца. Общата цел на проекта е подпомагане на учениците от училищата – партньори по проекта , произхождащи от етническите малцинства, да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна реализация в обществото.