Във връзка с възникнали огнища на заболяванията  Инфлуенца А (грип)  и Нюкясълска болест  по  птиците в области Добрич и Хасково и по заповед на Областния  управител на област Пазарджик и заповед на  БАБХ, кметът на Стрелча – Стойно Чачов свика Общинската епизоотична комисия  на извънредно заседание за предприемане на  мерки за предотвратяване проникването на заболяванията  на територията на община Стрелча.
Приетите превантивни мерки включват осъществяване на постоянен ветеринарномедицински контрол в птицевъдните обекти за спазване на мерките за биосигурност.
Мерките за недопускане/ предотвратяване на заболяванията „инфлуенца а” (грип) и „нюкясълска болест” по птиците  на територията на община Стрелча включват
 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ /ЖО/(ЛИЧНИ СТОПАНСТВА И ФЕРМИ) за отглеждане на птици, а именно:
    Собствениците на животновъдни обекти/ЖО/ за лична консумация-”заден двор”, отглеждащи домашни птици да декларират отглежданите птици по вид и брой в съответното кметство. Собствениците на птици, които не са декларирали в кметствата броя на отглежданите в личните им стопанства птици, няма да бъдат обезщетени в случай на смърт на животните при птичи грип.
     Да уведомяват незабавно обслужващия животновъдния обект  ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици  или при завишена смъртност.
      Да не допускат излизането на животните извън границите на фермите/дворовете.
     Да създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски(водоплаващи птици) с други видове домашни птици.
     Да засилят охраната на животновъдния обект и осигурят условия за дезинфекция на влизащите и излизащи в и от обекта ПТС и хора. Да дезифекцират дрехите и обувките при обслужване на обекта и  ги сменят при напускането му.
     Да  поят птиците само с питейна / чешмяна / вода в границите на помещението за отглеждане на птиците.
    Да съхраняват в закрити помещения фуража,с който изхранват птиците.
    Да не се изхранват домашни животни с отпадъчни продукти от птици.
     Собствениците на ферми да закупят предпазни средства – еднократни ръкавици и противогрипни маски за обслужващите фермата.
    Всички трупове на умрели домашни птици, след аутопсия от обслужващия ветеринарен лекар да бъдат предавани на инсинератора на „Син кръст 2016“(тел.0899 003 003).
    Да спазват ветеринарномедицинските изисквания при търговия с живи птици и яйца.
    Цеховете за производство на фураж да ограничат достъпа на птици и гризачи чрез поставяне на мрежи и залагане на примамки.
    Да бъде предотвратен достъпа до домашни птици на други диви и домашни животни, като кучета,котки и диви мигриращи или синантропни птици, чрез затваряне на вратите на сградите и използването на покривни материали.