Областният управител Стефан Мирев проведе днес разширено заседание на Областния щаб за защита при бедствия. Представители на общините в областта и ръководители на държавни институции, докладваха готовността си за предстоящия зимен сезон, в изпълнение на заповед на областния управител за предприемане на превантивни мерки за осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите през есенно-зимния сезон 2017/2018 г. на територията на област Пазарджик.

Във всички общини са проведени заседания на Общинските щабове за защита при бедствия. Зимното поддържане и снегопочистване на уличната мрежа ще се извършва от Общински предприятия по чистота или от фирми, с които вече има сключени договори. Предстоят допълнителни проверки на наличната техника. По график на ОПУ Пазарджик, през периода 23.10.2017 г- 27.10.2017 г. са извършени проверки по готовността на фирмите изпълнители по договорите за зимно поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на област Пазарджик.

На АМ „Тракия” са проверени 21 машини от 22 по план. Общо проверени за зимния сезон по  всички районни пътни станции са 121 машини. От анализите на произшествията от предходните зими могат да се определят следните проблемни участъци от пътната инфраструктура, които са основно в Родопската част на областта:

Белово-Юндола; Варвара-Велинград; Батак-Картела, Пещера-Батак, района около летовище Свети Константин и курортен комплекс Цигов чарк, път Юндола- Белмекен, пътят за село Фотиново и Велинград-Сърница. В района на Средна гора е пътят Панагюрище-Панагюрски колонии. На тези участъци Областно пътно управление и общинските администрации трябва да отделят особено внимание и технически ресурс за преодоляване на последиците от обилни снеговалежи. Директорът на РДПБЗН – комисар Иван Панайотов очерта следните препоръки са предстоящия зимен сезон:

1.При обилни снеговалежи своевременно да се събира съответният Общински щаб за защита при бедствия, да се извършва оценка на обстановката и да се предприемат действия съобразно общинския план за защита при бедствия.

2.Своевременно и постоянно информиране на жителите на общините при получаване на съответната информация за предстоящи обилни снеговалежи, по възможност да не предприемат пътувания, когато не е крайно наложително.

  1. Организираните групи с резачки на Областно пътно управление и Регионална дирекция по горите и тяхното излизане на терен да се извършва съгласувано с ОЦ на РДПБЗН Пазарджик с цел оптимално използване и насочване на човешкия ресурс и техниката, където това е необходимо.

4.Опция за въвеждане на допълнителни аварийни екипи от страна на ЕВН и МЕПР при необходимост.

5.Изправно алтернативно ел.захранване на мобилните оператори, В и К дружествата, болниците и туристическите обекти.

6.Подготовка на собствениците на отдалечени туристически обекти по отношение на запаси от хранителни продукти, горива, снабдяване, почистване на пътищата до обектите.