По покана на евродепутата Георги Пирински делегация от млади социалисти от БСП област Пазарджик посети Европейския парламент.След завръщането си младежите споделиха впечатленията си от работата на Комисията по заетостта и социалните въпроси във връзка с инициираното от Пирински изслушване на тема „Платформата за справяне с недекларирания труд, развитие и актуално състояние на дейността към настоящия момент“.Младите социалисти успяха да разгледат и парламентарния инструментариум в Европейския парламент. После те се запознаха и с презентация за ролята и функциите на Европейския парламент. Младежите от БСП-област Пазарджик изказват специални благодарности на сътрудниците на Георги Пирински – Анита Бойчева и Иван Кръстев за перфектната организация.