В рамките на националната програма за енергийна ефективност в община Пазарджик бяха сключени четиридесет и един договора с ББР на  стойност 40 110 073, 46 лв. Усвоената /изплатена/ сума по сключените договори за целево финансиране към момента е 37 453 088,26  лв . Сградите,  въведени в експлоатация са  тридесет и три, в процес на строителство – шест броя, съобщи днес кметът на Пазарджик – Тодор Попов.

Днес кметът Тодор Попов връчви Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строеж на нови осем сгради:

  1. Многофамилна жилищна сграда на ул. “Димчо Дебелянов”№ 8,10,12,14, Сдружение на собствениците “Мечта”.
  2. Многофамилна жилищна сграда на ул. “Стефан Караджа”№ 17, вх. А,Б,В Сдружение на собствениците “Комфорт”.
  3. Многофамилна жилищна сграда на ул. “Димчо Дебелянов”№ 7,9,11,13,15, Сдружение на собствениците Пазарджик – 417.
  4. Многофамилна жилищна сграда на ул. “Криволак”№ 5,7,9,11, Сдружение на собствениците “Криволак 5-11”.
  5. Многофамилна жилищна сграда на ул. “Антим І”№ 10, Сдружение на собствениците “Антим І”
  6. Многофамилна жилищна сграда на ул. “Одрин”№ 75, вх. А,Б,В, Сдружение на собствениците “Одрин 75”.
  7. Многофамилна жилищна сграда на ул. “Христо Ботев”№ 1, вх. Г и Д.
  8. Многофамилна жилищна сграда на ул. “Райко Алексиев”№ 1,3,5.