Местната комисия за борба с трафика на хора – Пазарджик и община Пазарджик днес ще бъдат домакини на двустранна българо – френска работна среща в рамките на програмата ”ROMACT: Включване на ромите на местно равнище”. Все по-нарастващата тенденция български граждани, основно от ромски произход, предимно от градовете Пазарджик, Пещера и Пловдив, да се насочват към френските градове Бордо и Тулуза, е една от основните причини за това сътрудничество.

То се осъществява в областта на социалната интеграция на ромската общност с цел превенция от попадане в ситуация на трафик на хора. По време на работната среща ще се обмени двустранна информация по отношение на предприетите дейности и практики на местно ниво с цел социалното включване на ромите, както и споделяне на трудностите за реализирането му. Ще вземат участие представители на ДБТ Пазарджик, ДСП Пазарджик, РЗИ Пазарджик, РУО Пазарджик и др.

Начало на работната среща: 10:00 часа, зала ”Архитектурен съвет” на Община Пазарджик.