През септември 2017 г. в област Пазарджик са функционирали 58 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 114, а на леглата – 4 509. В сравнение със сепември 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличават с 1.8%, а на леглата в тях – с 5.5%, съобщиха от Териториалното статистическо бюро в областния град.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2017 г. е 54 545, или с 2.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (със 7.7%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди.

През септември 2017 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 88.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 86.3% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 12.0 и 13.7%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел – 36.3%, следвани от бившата югославска република Македония – 16.2%. и Русия – 9.1%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през септември 2017 г. в област Пазарджик се увеличават с 8.7% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 19 734. От всички пренощували лица 92.0% са българи, като по-голямата част от тях (81.2%) са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.8 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1 581, като 83.0% от тях са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 4.6 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2017 г. е 41.0%, като тя е по-висока в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди – 54.4%, в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (15.9%). В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата намалява с 2.7 процентни пункта, като при местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди намалението е с 1.3 процентни пункта, а при местата за настаняване с 1 и 2 звезди – с 6.1 процентни пункта.

Приходите от нощувки през септември 2017 г. достигат 2 449 750 лв., или с 8.0% повече в сравнение със септември 2016 година. Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани – с 10.8%  и намаление от чужди – с 4.9%.