Изложба от рисунки посветени на 10-та годишнина от членството на България в ЕС подредиха учениците от община Лесичово във фоайето на НЧ „Отец Паисий“, където се проведе поредната среща-дискусия по повод предстоящото председателство на България на Съвета на ЕС през 2018г. Гостоприемните домакини посрещаха участниците в срещата с пита и мед, а началото бе поставено от тематични стихове за България и ЕС, представени от деца облечени в цветовете на знамената на България, Европейския съюз и община Лесичово.

„Благодаря на всички местни жители, които присъстват в залата и са част от днешното събитие. Не случайно сме избрали този красив край на Средна гора в нашата област, да бъде част от тези събития. Искаме да бъдем полезни за всички жители, които остават да живеят, работят и творят тук, в нашите населени места, като част от голямото европейско семейство. Политиките, реформите, посланията на Европейския съюз и европейските институции ни касаят пряко и определят възможностите за развитие на страната ни като пълноправен член през следващите години“, каза в приветствието си областният управител Стефан Мирев. На срещата присъстваха кметът на общината Серьожа Лазаров, представители на МЗГХ, ръководителите на ОД „Земеделие“, Държавен фонд Земеделие – Пазарджик, Областна служба за съвети в земеделието, кметове на кметства, местни жители, земеделски производители.

Презентация на тема „Десет години България в Европейския съюз и Българското председателство на Съвета на ЕС“, представи по време на срещата Гергана Калоянова – Гл. експерт в Областна администрация Пазарджик. Българското председателство ще обхване 181 дни в периода януари-юни 2018 година и ще премине под мотото „Съединението прави силата“. През този период страната ни ще отправи три основни послания: консенсус – с фокус върху сигурността и миграцията; конкурентоспособност – с фокус върху малките и средни предприятия; кохезия – с фокус върху новата многогодишна финансова рамка.

Павлина Дамянова – експерт в дирекция „Развитие на селски райони“ в МЗХГ, запозна присъстващите в залата с възможностите за подпомагане на земеделското производство и бизнеса по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. 95 са земеделските стопани в община Лесичово, кандидатствали по схемата за Директни плащания – кампания 2017г.

Събитието в община Лесичово беше съпроводено и с посещение на предприятие за преработка и съхранение на плодове и зеленчуци „Чери Дриймс“ ООД.  Дружеството отглежда череши в землищата на селата Динката и Щърково. С помощта на съфинансиране от Европейския съюз, фирмата закупува машини и линии за изграждането на собствена високотехнологична база за преработка и съхранение на череши.

 17лесичово