Сибел Семерджиева реализира една своя мечта. Нейната книга „Сърница” е вече готова. В нея единадесетокласничката събира и систематизира по уникален начин цялостна информация за родния си край, която е поднесена на читателите по увлекателен и любопитен начин.

Книгата е насочена към читатели от всички възрасти и е ще бъде интересно четиво както за местните хора, така и за туристи. В уводната част на произведението си, Сибел споделя следното:
„Тази малка книжка разказва за гостоприемната китна Сърница, криеща се между ридовете на Родопа планина. С нея целя да увековеча традициите и обичаите на моите деди. Да оставя сведение на бъдещото поколение за предците ни. И не последно място – да спомогна за развитието на красивото ни градче. Тук са представени важни сведения за живота и миналото на гр.Сърница, които са трудно откриваеми в други писмени източници. Събрани са едни от най-старите и интересни обичаи, традиции и носии. Ще откриете много снимков материал както от настоящето, така и от миналото, в това число и автентични снимки на първите родове, основали Сърница като селище. Опознайте древна и съвременна Сърница!”

Община Сърница и в частност кмета на общината, Неби Бозов, оказаха своето съдействие и подкрепа за реализирането и издаването на книгата. „Искрено благодаря на г-н Бозов за усилията и подкрепата при издаването и популяризирането на моя труд, като изразявам надежда с общи усилия да успеем да запазим традициите и обичаите на родния ни край.” – сподели младата авторка. Пожелаваме и да продължи да бъде родолюбка и да съхранява за бъдещите поколения историята на този красив край от нашата област.