По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик към края на септември 2017 г. намаляват с 1.2% спрямо края на юни 2017 г., като достигат 58.7 хиляди, съобщиха от Териториалното статистическо бюро в Пазарджик.

Спрямо края на второто тримесечие на 2017 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 2.1% (12.9 хиляди), а в частния сектор с 0.9% (45.9 хиляди) през третото тримесечие на 2017 година.

В края на септември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик са с 5.9% или с 3.7 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като намалението на наетите в частния сектор е с 6.6%., а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват съответно с 3.2%.

Средната брутна месечна работна заплата за юли 2017 г. за област Пазарджик е 824 лв., за август – 796 лв., и за септември – 843 лева.

През третото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за областта намалява спрямо второто тримесечие на 2017 г. с 0.5% и достига 821 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 868 лв., а за частния – 807 лева.

През третото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за област Пазарджик нараства с 10.3% в сравнение с третото тримесечие на 2016 година.

В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие на 2017 г. област Пазарджик е на 14-о място по показателя „средна работна заплата“. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 405 лв., Стара Загора – 1 011 лв и Варна – 992 лв..