На провелата се вчера работна среща на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев с директори, експерти, учители и синдикалисти от областта, председателят на РСО „Подкрепа“, в регион Пазарджик, Димитър Хаджидимитров зададе следните въпроси:

1. Ще има ли значително всеобщо увеличение на учителските заплати през 2018 г.?

Отговорът беше, че това все още не е решено, тъй като последното увеличение е било изпреварващо, то всъщност е било предвидено за 2018. Но е възможно от 01.09.2018, отново по този начин да бъдат увеличени заплатите, със средства, предвидени за 2019. Преговорите предстоят. Ще има обаче увеличение за малките училища и за такива с доминиращи уязвими групи ученици.

2. Ще има ли промяна в КСО, където ранното пенсиониране на учителите се третира наравно със стандартното, което пък рефлектира в прилагането на чл.328, т.10/КТ?

Отговорът беше, че въпросът трябва да бъде обсъден със социалното министерство. Министър Вълчев посъветва директорите да поддържат винаги коректен диалог със синдикатите и да избягват конфронтацията.

Преди срещата с преподавателите министър Вълчев се срещна и с кмета на Пазарджик – Тодор Попов, който го запозна с направеното до момента по отношение на общинските училища.

 

25министър